04134209629

جعبه ابزار امیدواری

در تاریخ یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • مقالات

جعبه ابزار وسیله ایست جهت نگهداری و حمل ونقل آسان آچار و ابزار عمومی ودم دستی و همچنین طبقه بندی اصولی ابزار جهت دسترسی سریع و به انها دئر مواقع ضرورت و در حداقل زمان.

ویژهگیها و مشخصات محصول:

جعبه ها وسایلی هستند که جهت بسته بندی و حمل و نقل مطمن و آسان تجهیزات و وسایل ضربه پذیر بکار می روند. جعبه ها را به روشهای مختلف طبقه بندی می کنند که یکی از آنها نوع جنس جعبه می باشد:

جعبه های چوبی -  جعبه های پلاستیکی یا پلیمری و مهم ترین آن ها جعبه های فلزی می باشد

جعبه های فلزی: این گروه از جعبه ها اغلب کاربردهای تخصصی تری دارند و جهت کاربرد های خاص طراحی و ساخته می شوند که به عنوان نمونه می توان به جعبه مورد بحث اشاره نمود.

جعبه ابزار امیدواری  خود به چند گروه طبقه بندی می شودکه عبارتند از:

جعبه ابزارفلزی ساده- یک طبقه-دو طبقه- سه طبقه و جعبه ابزار فلزی دیواری

جعبه ابزار امیدواری اصل